บทกลอนวันแม่สองภาษา

Bilingual poem for mother.

     By Natchayanit Sakdeesang

    30 th,July,2012                                                                                   
    10.30 - 0.57 p.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
       Your love is greater than I can say;                               
 For always,I promise you to love;                                   
 Now I show how much is it deserve;                              
 That's the greatest love of all things.                              
                                                                                   
     Anytime,anywhere,you'll be there;                             
  For the things we share,cause we love;                         
  You're just like the angel from above                             
  I just like the dove,you're my nest.                                                                                             
                                                                                   
       For always giving without request;                                                                                        
  For that warmth of breast,I've had laid;                                                                                     
  For mistakes I've made,I'm sorry.                                 
  How deep is my love,do you see?                                 
  These jasmines could be all I say.                                
                                                                                  
       Now,I pay respect to you,mummy.                          
   For this especially Mother's Day;                                 
   All this bunch,and I do want to say;                             
   Mother's day,I love you, my mum.                               
                                                                                  
                                                                                   
                                                                                   
     รักของแม่มากมายนักยากจักเอ่ย                                    
สัญญามิละเลยจะรักแม่                                                                                                                     
จะแสดงว่ารักสุดดวงแด                                                                                                                 
 รักของแม่ยิ่งใหญ่หาใดเกิน                                                                                                               
                                                                                   
     ไม่ว่าอยู่แห่งใหน เวลาใด                                               
 แม่อยู่ชิดใกล้ในใจไม่ห่างเหิน                                             
คอยแบ่งปันทุกข์สุขเพราะรักเหลือเกิน                                  
 ดั่งนางฟ้ามาเดินอยู่บนดิน                                                  
                                                                                   
     ลูกดั่งนกนางแอ่น แม่ดั่งรัง                                            
 แม่คงยังมีแต่ให้ไม่หมดสิ้น                                                
 ค่าน้ำนมอุ่นที่ลูกเคยดูดกิน                                                                                                                    
 โปรดอภัยให้สิ้นหากพลั้งไป                                                                                                                    
      ลูกรักแม่เพียงใดเห็นใหมเล่า?                                                                                                             
 พุ่มมะลิทั้งเหล่านี้จะมอบให้                                                                                                              
แทนคำพูดลึกซึ้งและตรึงใจ                                                                                                                  
ขอกราบไหว้เท้าแม่มิแชเชือน                       &