สวัสดีค่ะ วันนี้จะมาเล่าเรื่องที่ไปเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยค่ะ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ไปกันเป็นคณะใหญ่เลยที่เดียว สองคันรถบัสแนะ อุทยานแห่งนี้อยู่อำเภอนาจะหลวย ก็ได้เดินเที่ยวสำรวจป่า เล่นนำ้แก่งกะเลา สนุกนะ จริงๆในนี้มีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะ ถ้าจะเที่ยวให้ทั่ว แต่ปีนบันได เดินป่าเหนื่อยแล้ว ก็เลย เล่นแค่สองที่นี้ เล่นนำ้หนำใจ ก็พากันกลับ รถออกตีสามครึ่ง ถึงอุทยานประมาณเกือบแปดโมง ไปถึงอุทยาน ก็ได้เวลาเคารพธงชาติพอดี ร้องเพลง มีคณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ประจำอุทยานให้ความรู้เกี่ยวกับอุทยาน คำว่า ภูจองนายยอย มาจาก ภู คือภูเขา จองคือ ต้นจองหรือต้นสำรอง คือภูเขานี้มีต้นสำรองเยอะ นายอย เป็นคำที่เพี้ยนมาจาก นำ้ย้อย 
รวมๆคือ ภูเขาที่มีนำ้ย้อย หรือนำ้ตกและมีต้นสำรองนั่นเอง
Hello,today I would like to tell you about my experience in  Ubonratchatani province,Thailand. I went to PHujong Nayoi National Park on 19 th,September,2014.It's in Najaluai district,I walked,surveyed in the jungle.I swam and played with students at Kang Kalao.It was fun.In fact, there are many activities to do here,but I was too tired of climbing the stairs and walking too.Oh,the bus leaved school at 3.3o a.m.in the morning and reached the destination at approximately 7.45 a.m..When we arrived there,the staffs welcomed us and gave us some knowledge about it.Phu Jong Na Yoi is from: Phu means moutain,hill,Jong is a kind of tree,Na is slightly distortion of the word  Nump in Thai language  that means water,Yoi is fall.Conclusion, it means the moutain that there were many Jong trees and waterfall.We played at Huai Luang waterfall so long time,then back home
 
 
ถึงแล้วอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย Phu Jong Nayoi National Park
 
 
 
เห็ด mushroom
 
 
 
นำ้ใสมาก crystal clear water
 
 
รากไม้นี้ดูแปลกตาดี น่าสนใจ It is interesting.
 
 
 
 
 
ที่ แก่งกะเลา at Kang Kalao
 
 
นักเรียนกำลังเล่นด้วยกัน  Students were playing together.
 
 
 
จุดชมวิว ก่อนลงเล่นนำ้  At the viewpoint of Huailuang Waterfall.
 
 
มีหาดทรายให้เดินเล่นด้วยอะ It likes a small beach,you see.
 
 
 
ร่มรื่นมาก มีต้นไม้เยอะ It is shady.
 
 

edit @ 19 Oct 2014 15:38:21 by KRUSI

edit @ 19 Oct 2014 15:39:22 by KRUSI

edit @ 19 Oct 2014 15:39:59 by KRUSI

Comment

Comment:

Tweet